GDPR

Personuppgifter

Vi hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation), när den ersätter Personuppgiftslagen den 25 maj 2018. Personuppgifterna används uteslutande för att vi som säljare ska kunna fullgöra vårt åtagande att leverera varorna till dig, och för att följa upp kvaliteten på vår tjänst. 

Vi lämnar aldrig ut sparade uppgifter till någon annan part. Dina personuppgifter lagras i vårt webbutikssystem, hos vårt fraktbolag och i vårt ekonomisystem. I webbutikens kunddatabas sparas personuppgifter för fakturauppgiftshistorik i sju (7) år, i enlighet bokföringslagen.

När du beställer något i webbutiken samarbetar vi med ett lager som packar och sänder ut dina produkter, det innebär att personuppgifterna som du lämnar också sänds vidare till lagerföretaget. Företaget hanterar uppgifterna i enlighet med GDPR och enligt biträdesavtal med oss.

Du har enligt GDPR rätt att få ta del av vilka uppgifter som finns lagrade. Du har även rätt att begära att uppgifterna rättas om de är felaktiga, eller att de ska tas bort. I alla dessa fall ber vi dig skicka ett e-post till dataskydd@svenskakyrkansunga.se.